Vaillant plinski bojler atmoTEC/turboTEC (VU)

Vaillant bojler Vaillant za bezbrižnu zimuPlinski Vaillant bojler  atmoTEC/turboTEC (VU), namjenjeni su isključivo za centralno grijanje. Kombinacija tih plinskih bojlera sa indirektno grijanim rezervoarima tople vode uniSTOR (VIH) daje nam maksimalni komfor tople vode i opskrba više mjesta istovremeno. U nekim slučajevima, navedena kombinacija je preporučljiviji izbor za opskrbu toplom vodom nego kombinirani plinski bojleri, budući da rezervoari, u zavisnosti od njihove zapremine, imaju uvijek u pripremi određene količine tople vode. U ponudi postoje kotlovi na plin i priključkom na dimnjak, odnosno uređaji koji idu na fasadu i širok izbor rezervoara za toplu vodu.
Plinski bojler atmoTEC/turboTEC (VU) u nekoliko riječi:
  • Bojleri samo za grijanje
  • moguća kombinacija sa rezervarom za toplu vodu
  • mikroprocesorska tehnologija sa eBUS komunikacijom
  • plamenik sa automatskom modulacijom
  • veliki LC display sa "DIA" sistemom
  • višestruke zaštite za krajnjeg korisnika
  • jednostavno rukovanje i montaža
  • opsežan hidraulički i dimovodni pribor

 

 

Modeli bojlera sa priključkom na dimnjak:

 atmoTEC VU 120-5 XE  : 12 kW
 
 atmoTEC VU 200-5 XE  : 20 kW
 
 atmoTEC VU 240-5 XE  : 24 kW
 
 atmoTEC VU 280-5 XE  : 28 kW

Modeli bojlera sa fasadnim priključkom:

turboTEC  VU 112-5 E : 11 kW
 
turboTEC  VU 202-5 E : 20 kW
 
turboTEC  VU 242-5 E : 24 kW
 
turboTEC  VU 282-5 E : 28 kW
 
turboTEC  VU 362-5 E : 36 kW

Kombinacija sa rezervoarima za pripremu tople vode uniSTOR:

visoki komfor tople vode : korišćenje vode na više točećih mesta
 
cilindrični rezervoari VIH R : 115; 150; 200 litara
 
četvrtasti rezervoari VIH CQ :  115; 150 litara
 
zidni rezervoari dizajnom prilagođeni uređaju VIH CK:  63 litara